multiagencja kontakt

Kalkulator Online

Ubezpieczenia Komunikacyjne OC AC

Posiadając auto zarejestrowane w Polsce wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne oc wykupione na cały rok. Taki obowiązek wymusza na nas ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Wykupiona polisa oc zapewnia nam bezpieczeństwo w przypadku gdy wyrządzimy innym osobom szkodę na majątku lub osobie.

Sumy gwarancyjne które są ustalone są na poziomie:
- 5 mln euro za szkody na osobach,
- 1 mln euro za szkody w mieniu.

W sytuacji gdy wysokość wypłaconego odszkodowania jest większa niż sumy gwarancyjne, do odpowiedzialności za zadość uczynienie w szkodzie może zostać finansowo pociągnięty sprawca zdarzenia w celu pokryć różnicy w ustalonym odszkodowaniu.

Ubezpieczenie krótkoterminowe na 30 dnia ustawa przewiduje również ubezpieczenia krótsze niż na 12 miesięcy. Obowiązują głównie dla pojazdów zarejestrowanych czasowo, pojazdów wolnobieżnych i na historycznych tablicach, oraz pojazdów zarejestrowanych zagranicą gdzie docelowy kraj rejestracji jest Polska.

Zawartą umowę OC możemy rozwiązać w kilku określonych sytuacjach:

- gdy aktualna umowa ubezpieczenia OC dobiega końca,
- gdy kupujemy samochód,
- gdy wyrejestrowujemy pojazd.

Obecnie można rozwiązać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w trakcie trwania umowy ale należy zapłacić danemu towarzystwu za wykorzystany okres i powiadomić go o tym na piśmie z podaniem przyczyny rozwiązania umowy.

Jaka kara za brak ważnego ubezpieczenia OC

Podczas nowelizacji ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach wzrosła również kara za brak ważnego OC. Wysokość naliczonej kary uzależniona jest od ilości dni w przerwie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Maksymalna kara jaka może zostać nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 6000 zł

Kary za brak OC na samochody osobowe
4000 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni
2000 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni
800 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni

Kary za brak OC na samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy
6000 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni
3000 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni
1200 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni

OC AC - nowe kalkulacje składek

KIA Soul 1,6 benzyna 2009r 77 KW/91 KM 60% zniżki - składka OC Generali 498 zł
Mercedes 2,0 C-180 2001r 50% zniżki i jedna stłuczka - HDI składka 668 zł
Skoda Fabia 1,9 SDI, 2004r 47 KW 50% zniżki - najtańsze OC w Generali 650 zł
Volvo S80 2001r 2,4 benzyna 125KM/170 KW zniżka 60% - MTU 925 zł
Skoda Fabia 1,9 TDI 2001r 74KW 60% zniżki - składka OC 453 w HDI
Traktor Ursus C-330 1976r 60% zniżki - OC w Generali 59 zł na rok
Skuter Longija 49 cm3 2006r 50% zniżki - składka OC 68 zł HDI
Skuter Wangye 49 cm3 2005r 60% zniżki - Compensa OC 66 zł

Kalkulator Online